ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม APCC2019
Thu 7 Nov. 2019
ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม The 9th Asian Pacific Cleft Lip-Palate & Craniofacial Congress 2019 (APCC2019) และเป็นเจ้าภาพในนามจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย ที่โรงแรมพูลแมนราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562
 
ศูนย์การดูแลและศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ (ศูนย์ตะวันฉาย) คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประชุมวิชาการ The 9th Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial Congress 2019 (APCC2019) “Regional & Global Partnership of Comprehensive Care in Cleft Lip-Palate and Craniofacial Deformities” And the 12th Annual Meeting of the Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association (THAICLEFT) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ฯ 
 
การประชุม Asian Pacific Cleft Lip-Palate and Craniofacial Congress จัดขึ้นเป็นประจำทุก 4 ปี โดยเกิดจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ต้องการพัฒนาแนวคิดการดูแลแบบสหวิทยาการให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นำโดย Dr. Seng-Teik Lee จากประเทศสิงคโปร์ โดยมีการจัดงานครั้งแรกในปี 1988 และได้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องโดยประเทศต่างๆ ผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพ จนในปี 2019 นับเป็นครั้งที่ 9 และจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีประธานจัดงานคือ ศ.นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ผู้อำนวยการศูนย์ตะวันฉาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้าแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asian Pacific Cleft Lip, Palate and Craniofacial Deformities) มี รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าและศีรษะแห่งประเทศไทยเป็นประธานร่วม  มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมงานจาก 22 ประเทศ เช่น ลาว พม่า เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย บังกลาเทศ อุซเบกิสถาน จอร์แดน สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยม เยอรมัน แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากองค์กร Smile Train ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Transforming Faces ประเทศแคนาดา 
 
จึงขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม The 9th Asian Pacific Cleft Lip-Palate & Craniofacial Congress 2019 (APCC2019) และเป็นเจ้าภาพในนามจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย ที่โรงแรมพูลแมนราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 นี้