คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือด
Tue 5 Nov. 2019

     เมื่อวันพฤหัสที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย สพ.ญ.นริชสรา เลิศชัยสถาพร หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วย น.สพ.กานต์ ยงวณิชย์ นายอนุสิทธิ์ สังคีรี นายอัครรินทร์  ไกรษรศรี นางสาวจรรยาภรณ์ ศรีสารคาม บุคคลากรสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ และนายจักรกริช  จันทสอน พนักงานขับรถยนต์ เดินทางออกหน่วยเพื่อรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์เลี้ยง ในพื้นที่ฟาร์มสุนัข  ภูเก้าลาบราดอร์ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
     ผลการออกหน่วยรับบริจาคเลือดเพื่อสัตว์ในครั้งนี้  ทีมสัตวแพทย์ได้ให้คำแนะนำให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์  ตรวจสุขภาพ  ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดและรับบริจาคเลือดจากสุนัข ทั้งจากฟาร์มภูเก้าลาบราดอร์  ของคุณยุทธนา จันทร์กองและเจ้าของสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง มีจำนวนสุนัขที่เข้าร่วมบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 10 ตัว ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์จึงขอขอบคุณบริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนี่ยน ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับสุนัข  เพื่อมอบให้กับเจ้าของสัตว์ที่นำสุนัขมาให้เลือดในโครงการนี้ด้วย