ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2562
Fri 1 Nov. 2019

          กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จะจัดพิธี “บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน  2562  ในเวลา 08.09  น.  จะมีพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม  และพิธีบวงสรวงถวายเครื่องบวงสรวงสังเวย  และจะมีการแสดงรำบวงสรวง โดย นักศึกษาแขนงวิชา นาฏศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  และการบรรเลงดนตรีไทย โดย แขนงวิชาดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์         

         ในเวลา 8.30 น.  จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งมอดินแดง โดยสมัครและลงทะเบียนที่ ห้องประชุมพิมลกลกิจ อาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  และจะเริ่มประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในเวลา 9.30 น. ส่วนกิจกรรมภาคบ่าย เวลา 15.00-16.00 เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 3 ชนิดกีฬา

          ในภาคค่ำ  ระหว่างเวลา 18.30-24.00 น.  มีการแสดงมหรสพสมโภช เจ้าพ่อมอดินแดง เวทีใหญ่  ณ  ลานข้างศาลาธรรมสถาน  ศาลเจ้าพ่อมอดินแดง  โดยมีการแสดงรำถวายมือ  และการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำคณะหมอคำผุนร่วมมิตร และการแสดงรำถวายมือจากคณะลิเกวัชรินทร์ก้องฟ้าเมืองย่าโม

          ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกอบพิธี “บวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี พ.ศ. 2562” ณ  ศาลาธรรมสถานศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน  2562  ระหว่างเวลา 8.00-24.00 น.

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู