หอสมุด มข.ยกทัพนวัตกรรมสุดล้ำ แสดงในงาน KK Smart & Mice City Expo 2019
Wed 16 Oct. 2019
   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ รองผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างและบริหาร และนางยุภาพร ทองน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ นำนวัตกรรมบริการต่างๆที่สนับสนุนสมาร์ทซิตี้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานแถลงข่าวKhon Kaen Smart & Mice City Expo 2019 มหานครอัจฉริยะเพื่อคนขอนแก่นทั้งมวล โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว
  สำนักหอสมุด ร่วมออกบูธแสดงผลงานการสนับสนุนขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ โดยจะมีการออกบูธระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนวัตกรรมต่างๆที่นำไปแสดงในงานได้ถูกนำไปใช้งานจริงทั้งในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และจังหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วย
   นวัตกรรม E-Waste Smart Bin  ว่า E-Waste  หรือ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เกิดจากแนวคิด Smart Library ที่รักษ์โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโครงการ Green Library ต่อเนื่องมาหลายปี จัดกิจกรรมเพื่อมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราพัฒนานวัตกรรมถังขยะอัจฉริยะด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์แรกในไทย เพื่อมาจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ในอนาคตอันใกล้นี้ E-Waste Smart Bin ถังขยะนี้จะถูกนำไปติดตั้งที่มหาวิทยาลัยเครือข่ายและทั่วประเทศกว่า 1,000 และนวัตกรรมต่างๆทัั้ง ระบบ Smart Trash  ระบบ Smart Parking  KAN Application และการใช้งานกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ไปใช้งาน ซึ่งต่อไปจะต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์แนะนำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ เพื่อทำให้ขอนแก่นเป็นต้นแบบในการนำเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  KAN Smart City  (KK Smart City) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันศูนย์กลางที่ร่วมระบบ Smart City ต่างๆไว้ในแอปพลิเคชั่นเดียว ดาวน์โหลดวันนี้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ android 
   และนวัตกรรมใหม่ล่าสุด คือ เซ็นเซอร์ตรวจสอบมลพิษ และ สภาพอากาศ (PM2.5) ด้วยเทคโนโลยี IoT จุดติดตั้ง PM 2.5 Smart Sensor ทั้งสิ้น 15 จุดภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สัตวแพทยศาสตร์ บึงสีฐาน อุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น บึงแก่นนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลแบบ Real Time ของแต่ละพื้นที่ ได้ที่: https://sites.google.com/view/pm25smartsensor/information
   สำหรับผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมนวัตกรรมต่างๆได้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 นี้
 
ข่าว/ภาพ นางสาวนิติยา ชุ่มอภัย