เชิญร่วมประกวดนางนพมาศประเพณีลอยกระทงในสีฐานเฟสติวัล 2562
Wed 9 Oct. 2019
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญสาวงามร่วมการประกวดนางนพมาศ ในงานสีฐานเฟสติวัล บุญสมมมาบูชาน้ำ (Sithan KKU Festival 2019) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 8 พฤศจิกายน 2562
 

คลิกดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การประกวดและใบสมัคร

 
คุณสมบัติทั่วไป
 - เพศหญิง
 - อายุ  15  ปีขึ้นไป
 - แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองอีสาน (จำนวน 2 ชุด บอกประเภทผ้า และแหล่งที่มาของผ้า)
 - รองเท้าสูงไม่เกิน 3 นิ้ว
 
รางวัลชนะเลิศ           เงินรางวัล 15,000   บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1   เงินรางวัล 10,000   บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2   เงินรางวัล 7,000     บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3   เงินรางวัล 5,000     บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  4   เงินรางวัล 5,000     บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
 
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามและขอรับใบสมัครได้ที่ กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โทร 0 4320 2204 โทรสาร  0 4320 2469 ภายใน 40147 และ 40149
 
ยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043 202 663