คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข.ร่วมให้บริการสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัย
Mon 30 Sep. 2019

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสัตว์ ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการฉีดวัคซีนปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิโคกระบือ การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจการตั้งท้องและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์บางส่วน เช่น ยาถ่ายพยาธิ ยาปฏิชีวนะ วิตามิน โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีโคกระบือเข้ารับบริการจำนวน 134 ตัว อนึ่งคณะได้มีการหารือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีในการที่จะร่วมกันทำโครงการช่วยเหลือดูแลสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังจากน้ำลดต่อไป