ผู้บริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล 2562
Tue 24 Sep. 2019

ผู้บริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562

(วันที่ 24 กันยายน 25562)  รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลา  น้อมเกล้าฯ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก  “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”  เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562  ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

โดยกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธีนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนายกสมาคม สโมสร  องค์กรการกุศลต่างๆ พร้อมกันถวายพวงมาลัยสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เสร็จแล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ  พร้อมกล่าวถวายสดุดี เทิดพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จฯ พระบรมราชชนก  และน้อมจิตถวายสักการะเป็นเวลา  1  นาที  

ด้วยพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณอย่างอเนกอนันต์ โดยเฉพาะในการวางรากฐานและพัฒนากิจการด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ให้มีความเจริญรุดหน้าทัดเทียมอารยประเทศสืบมาจวบจนปัจจุบัน    คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการสาธารณสุข  จึงพร้อมใจกันถวายพระสมัญญานามแด่พระองค์ว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”  พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี  เป็น “วันมหิดล” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ พระเมตตาคุณแห่งพระองค์สืบไป