เภสัชกร “ร้อยแก่น สารสินธุ์” ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเชื้อดื้อยา
Fri 20 Sep. 2019

เภสัชกร “ร้อยแก่น สารสินธุ์” ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเชื้อดื้อยา (AMR) (DUE) (ASP) 

(วันที่ 20 กย.2562) เภสัชกร จากโรงพยาบาลต่าง ๆในจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเชื้อดื้อยา Combat Antimicrobial Resistan (AMR) with Drug Utitization Evaloation (DUE) and Antimicrobial Stewardship Program (ASP)  โดยมี ผศ.นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

วัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ พบว่าปัญหาการใช้ยาด้านจุลชีพอย่างไม่เหมาะสมและการเกิดเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกและประเทศไทย กำลังช่วยกันลดปัญหาและอัตราการเกิดเชื้อดื้อยา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เพื่อบูรณาการให้ทุกส่วนที่เกี่ยข้องขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ได้มีการจัดบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ระดมความเห็น เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล และเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาได้ถูกต้อง พร้อมเฝ้าระวังการป้องกันและควบคุม การแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป