คณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต CP BLOOD DONATION DAY
Wed 11 Sep. 2019

     เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์  อุปสัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสัตวแพทย์ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการบริจาคโลหิต  CP BLOOD DONATION DAY จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนบุคลากรเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมบริจาคโลหิต  ตามแนวคิด “จิตอาสาเป็นทั้งผู้บริจาคโลหิตและช่วยจัดหาโลหิต” ณ บริเวณ ชั้น 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและประชุมนานาชาติขอนแก่น (KICE)  ซึ่งในวันดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาสัตวแพทย์ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน  6 คน