มข.ร่วมกับชาวสภากาแฟสีหราชลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนร.8
Tue 10 Sep. 2019

            วันที่ 9 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วมชุมชนหน้าค่ายสีหราชเดโชชัย (ค่ายทหาร ร.8) ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยร่วมกับชาวสภากาแฟสีหราช ซึ่งมี พันเอกณรงค์ สวนแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เป็นประธาน พร้อมด้วย ผอ.สิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย นำบุคลากรชาวสภากาแฟสีหราช กว่า 20 คน นำเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 2 ชุมชน คือ ชุมชนหมู่บ้านวังทรัพย์สิน และชุมชนหมู่บ้านสันติสุข กว่า 60 หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่บ้านสันติสุข หมู่11 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี