ครบรอบ 26 ปี MBA มข.ร่วมพิธีตักบาตร ทอดผ้าป่า สร้างตึกโรงพยาบาล จ.เลย
Mon 9 Sep. 2019

เช้าวันนี้ (09/09/2562) อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ 9 รูป และพิธีทอดป่าถวายหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอุบัติเหตุผู้ป่วยใน 10 ชั้นโรงพยาบาลจังหวัดเลย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 26 ปี  โดยได้รับความเมตากรุณาจากท่านหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์จากวัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้ความเมตตามารับบิณฑบาต ณ อาคารสุทร-อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธี