นศ.มข. โชว์ไอเดีย ประกวดสื่อโฆษณาป้องกันปัญหายาเสพติด
Fri 6 Sep. 2019

        ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย โดยกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการประกวดสื่อโฆษณาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหัวข้อ “นักศึกษา มข. ชีวิตสดใสห่างไกลยาเสพติด” ในระหว่างวันที่ 6-27 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการประกวดเพื่อรณรงค์ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักถึงโทษและพิษภัย อันตรายที่มาจากยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันที่ดี การประกวดสื่อโฆษณานี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่ ร่วมแบ่งปันมุมมองและแนวความคิดเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ผ่านการถ่ายทอดเป็นสื่อโฆษณา ความยาวไม่เกิน 15 วินาที ในการประกวดดังกล่าวมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานประกวดจำนวนมาก โดยมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ดังนี้

รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

ทีมหลอ(น)  ชื่อผลงาน “เลิกซะ ถ้าไม่อยากหลอน”

ดูผลงาน https://youtu.be/xFwQW0VSVho

รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล ๆ ละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

ทีมกะเพราไก่ไม่ใส่มะละกอ  ชื่อผลงาน “เสพ ติด ตาย”

ดูผลงาน https://youtu.be/JlBX3YQen2E

รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

ทีมยอดชาย  ชื่อผลงาน “หยุดทำร้ายตัวเอง

ดูผลงาน https://youtu.be/rZGy3SYah5g

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร ได้แก่

ทีมเอ้า ชน!  ชื่อผลงาน “หมด”

ทีม Khung  ชื่อผลงาน “สนุกได้ด้วยตัวเราเอง”

ทีม Hiwkao  ชื่อผลงาน “กุหลาบ”

ทีม 1 Take 1 Team  ชื่อผลงาน “ติด”

ทีม Digimon  ชื่อผลงาน “เลิกก่อนจะสาย”