คาราวานน้ำใจ มข. ลุย ! ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
Fri 6 Sep. 2019

       วันนี้ (6 ก.ย. 62) มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่กว่า 100 ชีวิต พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่ได้รับการบริจาค จากศูนย์รับความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยองค์การนักศึกษา  และมีถุงยังชีพ ผ้าห่มจำนวน 200 ชุด จากโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต ประจำปี 2562  บรรจุเต็มคันรถ จำนวน 2 คันรถบรรทุกเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศาลเจ้า 1  ชุมชนบ้านเก่าน้อย และชุมชนบ้านเป้า  ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
       โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มี นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยนางสาว ธัญญาเรศ ศรีแก้ว นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษากว่า 100 ชีวิต มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และพูดคุยเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านผู้ประสบภัย
        นางสาว ธัญญาเรศ ศรีแก้ว นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่คณะกรรมการองค์การนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษาทุกคณะได้เห็นพ้องร่วมกันที่จะออกมาเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนซึ่งกำลังเจอกับความทุกข์ยาก ที่ได้เห็นจากข่าวสาร รวมทั้งการสะท้อนเรื่องราวจากเพื่อนๆที่ประสบภัยด้วยตัวเอง  ซึ่งแม้นักศึกษาทุกคนอาจไม่ได้อยู่ในพื้นที่ประสบภัยแต่ก็รับรู้ถึงความยากลำบากและพร้อมที่จะแสดงพลังของความร่วมมือในสิ่งที่ทำได้ดังนั้นองค์การนักศึกษาจึงอาสาเป็นตัวกลางของน้ำใจตั้งศูนย์รับความช่วยเหลือเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ บริจาคทั้งเงิน และสิ่งของ อาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานร่วมกันทยอยบริจาคสิ่งของมาอย่างต่อเนื่อง
         “มหาวิทยาลัยของเรามีแนวทางการทำงานเพื่ออุทิศให้สังคมเพราะสิ่งนี้ถูกปลูกฝังให้กับนักศึกษาทุกคนตั้งแต่วันเริ่มก้าวเข้ามาที่รั้วกาลพฤกษ์ เพื่อทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือสังคมในสิ่งที่เราพอทำได้ ดังนั้นกิจกรรมขององค์การ สโมสร ชมรมต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่ปลูกฝังความมีจิตอาสาให้นักศึกษา เราอยากบอกว่าสิ่งที่เราทำเราตั้งใจมากไม่ใช่เรามีเยอะแต่เรารู้ว่าการไม่มีมันเป็นอย่างไร  สิ่งที่เราทำอาจเป็นสิ่งเล็ก ๆ แต่เมื่อถูกส่งมอบไปยังคนที่ขาดแคลน มันจะมีคุณค่าแก่เขามาก ชาวบ้านบางคนออกมาโดยไม่มีอะไรติดตัวเลย อยากเป็นกำลังใจให้ชาวอีสานสู้ อยู่ด้วยศรัทธาและความหวัง แล้ววันนี้จะผ่านไปด้วยดี” นายกองค์การ นศ.มข.กล่าว
         นอกจากองค์การนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีหน่วยงานที่พร้อมช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤติเป็นประจำทุกปี  โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห่วงใย ช่วยเหลือสังคม ในภาวะวิกฤต ประจำปี 2562 จึงนำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมหนุนช่วยในพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน
         อ.ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  เผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแนวนโยบายการอุทิศเพื่อสังคม โดยมีแผนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือชุมชนสังคมในภาวะวิกฤติ พร้อมออกช่วยเหลือชุมชนด้วยความเต็มใจ  เหตุการณ์อุทกภัยนี้ก็เช่นกัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่สามารถนิ่งนอนใจได้  จึงได้ประสานงานหน่วยงานรัฐและเอกชน  บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาคณะต่าง ๆ รวบรวมสิ่งของ ประกอบด้วย ปัจจัย 4 อาหารแห้ง ข้าวสาร นมสำหรับเด็ก ยารักษาโรค ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
        “สิ่งของที่นำมาวันนี้ มีความจำเป็นกับชาวบ้านทั้งหมด เมื่อได้พูดคุยกับประธานชุมชนและชาวบ้าน พบว่า ได้รับผลกระทบอย่างมาก น้ำไหลมาไวมาก เขาเตรียมอะไรไม่ทันเลย   ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านไผ่ในวันนี้  เงินที่ได้รับบริจาค จัดสรร เป็นถุงยังชีพ ซึ่งสามารถใช้สอยได้สะดวกรวดเร็ว และทันต่อเวลา เพื่อมามอบให้ชาวบ้าน โดยในอนาคตจะมีการลงพื้นที่อีกครั้ง เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัย ดูแลด้านสุขภาพ ฉีดวัคซีน และการดูแลเรื่องโรคหลังจากน้ำท่วมต่อไป” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าว
         นางสาวพรสุดา ลานอก ผู้ประสบภัยชุมชนศาลเจ้า อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า “ชุมชนศาลเจ้าและบ้านไผ่ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบภัยอย่างหนัก ส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียว ติดลำห้วย ในวันเกิดเหตุไม่สามารถหยิบเครื่องอุปโภคบริโภคมาได้เลย ความเสียหายประเมินค่าไม่ได้ ชาวบ้านไม่มีเครืองใช้ไฟฟ้า ไม่สามารถหยิบอะไรติดมือมาได้เลยเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบฉับพลัน สิ่งที่ได้มาคือเสื้อผ้าเพียงชุดเดียวที่ใส่ติดตัว ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่มามอบเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค ไม่ทิ้งคนบ้านไผ่ ชุมชนศาลเจ้า เราดีใจ ซาบซึ้งและขอขอบพระคุณมาก”
         ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้าน Social Impact Ranking 2019 โดย THE  (Times Higher Education)  สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  จากประเทศอังกฤษ  ที่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและทั่วโลกให้การยอมรับ และอยู่ในอันดับที่ 101-200 ของโลก ทั้งนี้ล้วนมาจากการทำงานด้านจิตอาสา นำความรู้ วิชาการ วิจัย ไปบริการสังคมทั้งสิ้น

 

ข่าว/ภาพ : กองสื่อสารองค์กร