ประกาศ กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๖๒
Thu 5 Sep. 2019
ประกาศ กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
(วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒)
 
อ่านกำหนดการ 
https://congratulations.kku.ac.th/