ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมถวาย "กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๖๒"
Thu 5 Sep. 2019
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
 
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมอนุโมทนาบุญบริจาคปัจจัยได้ที่เลขบัญชี ๕๕๑-๔๐๔๔๒๒-๙ ชื่อบัญชี กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
 
ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถเดินทางเข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม โดยสำรองที่นั่งได้ที่คุณฉัตตุพร จันทิพย์ โทร. ๐๘๕ ๐๐๓ ๖๕๙๒ หมายเลขภายใน ๔๐๑๖๔ รับจำนวนจำกัด
 
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบริวารกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทาลัยขอนแก่น
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑
 
*****************************************************
 
กำหนดการ
กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒
๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม
 
วันเสาร์ ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ (แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑)
เวลา ๐๘.๐๐ น.   ตั้งองค์กฐินพระราชทานเพื่อรับบริจาคปัจจัยจากพุทธศาสนิกชนทั่วไป
                         ณ ศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
เวลา ๑๗.๓๐ น.  คณะผู้บริหารมหาวิยาลัยขอนแก่น แขกผู้มีเกียรติ และพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน
                         ณ ศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
เวลา ๑๘.๐๐ น.  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑) 
เวลา ๐๗.๐๐ น.  ตั้งขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระาชทาน ณ บริเวณหน้าซุ้มประตูเรืองอร่ามรัษฎากร (ซุ้มประตูโขง)
เวลา ๐๗.๓๐ น.  นำขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระาชทานและเครื่องบริวารไปยังวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
เวลา ๐๙.๐๙ น.  ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
เวลา ๑๐.๓๐ น.  เสร็จพิธี
 
การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว ชุดสากลนิยม หรือชุดสุภาพผ้าไทย