คณะสัตวแพทยศาตร์ มข. เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฯ
Wed 4 Sep. 2019

     เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน​ 2562 ที่ผ่านมา เวลา  13.30  น.  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.น.สพ.พงษ์ธร สุวรรณธาดา รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ พร้อมด้วย สพ.ญ.ณัฏฐา โพธิอาศน์ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ ​ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี  ซึ่งทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.พระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร และทรงงาน พอ.สว.ประจำจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น