ตั้งคณะทำงานจัดตั้งชมรมศิษย์ มข. กาฬสินธุ์
Wed 14 Aug. 2019

            เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่ห้องอาหารตาลฟ้า จ. กาฬสินธุ์ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมฯ และกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดย นางปภาภร ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองฯ ได้ร่วมประชุมหารือกับศิษย์เก่า มข. ในเรื่องการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ โดยมีศิษย์เก่า มข. ซึ่งส่วนใหญ่รับราชการอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน
            นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล นายกสมาคมฯ ได้กล่าวกับศิษย์เก่าที่มาร่วมประชุมว่า ขณะนี้ศิษย์เก่า มข. ของเรากระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 170,000 คน ทางสมาคมฯ ต้องการให้ศิษย์เก่า มข. ทุกกลุ่มในทุกจังหวัด ได้รวมตัวกันอย่างจริงจัง จัดตั้งเป็นชมรมศิษย์เก่า มข. ในจังหวัดนั้น ๆ เพื่อจะได้รู้จักซึ่งกันและกัน คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมและสถาบันอันเป็นที่รักของเรา หลายปีก่อนศิษย์เก่า มข. ที่ จ.กาฬสินธุ์ เคยรวมตัวกันแล้ว แต่ยังไม่เกิดเป็นชมรมฯ ดังนั้น ทางสมาคมฯ และกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข. จึงได้เชิญทุกท่านมาร่วมหารือเพื่อจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ ในวันนี้
            จากการหารือร่วมกัน ศิษย์เก่าที่มาร่วมงานมีมติเห็นชอบในการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ แต่การเลือกประธานชมรมฯ อยากให้เป็นมติของเสียงส่วนใหญ่ ดังนั้น จึงมีมติให้ตั้งคณะทำงานจัดตั้งชมรมศิษย์ มข. จ.กาฬสินธุ์ ขึ้นมาก่อน โดยมีมติมอบหมายให้ ผศ.ดร.คมกริช ทองนาค ศิษย์เก่าจากคณะศึกษาศาสตร์ (KKU 28) เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งเจ้าตัวยินดีและพร้อมที่จะทำหน้าที่ประสานศิษย์เก่า มข. ให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้ดำเนินการเลือกประธานชมรมฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น