กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
Wed 14 Aug. 2019

"ให้โลหิต ให้ชีวิต" กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562  

(วันที่14 สค.2562)​ บุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และประชาชนต่างร่วมใจบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดสำหรับผ่าตัดหัวใจ ที่ห้องรับบริจาคโลหิต อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมบริจาคโลหิตนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562