ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ออกหน่วยให้ความรู้ตรวจสุขภาพหัวใจถึงบ้าน..
Tue 13 Aug. 2019

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ออกหน่วยให้ความรู้ตรวจสุขภาพหัวใจถึงบ้าน..

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพและให้ความรู้โรคหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมือง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (ระหว่างวันที่ วันที่ 8 -10 สิงหาคม 2562 )

ชาวบ้านชุมชนเมือง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เข้ารับการตรวจสุขภาพ ที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมือง ตำบลศิลา ในโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพและให้ความรู้โรคหัวใจ ฝ่ายปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯจัดขึ้น  โดยกิจกรรมประกอบด้วยการให้คำแนะนำด้านสุขภาพ  เจาะเลือดตรวจสุขภาพ  พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อการดูแลสุขภาพอย่างไร ให้ห่างไกลโรคหัวใจ  การตรวจเลือดสำคัญอย่างไร ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด การตรวจพิเศษทางหัวใจและหลอดเลือด ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันความเสี่ยงในการเกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตัน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับฟังได้รับทราบถึงวิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจ ซึ่งมีชาวบ้านสนใจร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

ทั้งนี้การจัดโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพและให้ความรู้โรคหัวใจ ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2562