ผุดตลาด “ปันกัน” แลกเปลี่ยนสินค้ามือสองของใช้สภาพดีของนักศึกษากลาง มข.
Fri 9 Aug. 2019

กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมตลาดปันกัน เปิดพื้นที่ใต้อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นตลาดขายสินค้ามือสองของใช้ของนักศึกษาสภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว มาแลกเปลี่ยนซื้อขายราคาย่อมเยา ต้นทุนต่ำ เพราะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่ มีนักศึกษาร่วมจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าจำนวนมาก และมีผู้บริโภคทั้งนักศึกษาและบุคลากรมาร่วมเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก

 

นางสาวศศิกร  เสือแก้ว นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า “ตลาดปันกัน เกิดจากแนวคิดที่ว่า นักศึกษามีทรัพยากรจำพวกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องแต่งกาย หรือของสะสมอยู่จำนวนหนึ่งที่สภาพดีแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว ก็อยากให้น้องนักศึกษา ได้นำเครื่องใช้เหล่านั้นมาแบ่งปันกันและสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดให้มีตลาดพี่ให้น้องมือสองของดี และได้ประกวดตั้งชื่อตลาดจากน้อง ๆ นักศึกษา จนได้ชื่อว่า “ปันกัน” หมายถึงการนำสิ่งของดี ๆ มาแบ่งปันและส่งมอบให้กัน และทางกองพัฒนานักศึกษา ฯ ก็ไม่ได้เรียกเก็บค่าเช้าที่ เพราะอยากเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ พร้อมการสร้างรายได้ และฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก และน้อง ๆ นักศึกษาได้มีพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนสิ่งของ นำเครื่องใช้ที่เก็บไว้ไม่ได้ใช้แล้วมาจำหน่ายจ่ายแจก ส่วนผู้ซื้อก็จะได้ของดีราคาถูก เป็นการส่งต่อทรัพยากร”

 

จากการจัดกิจกรรม “ตลาดปันกัน” ในหัวค่ำวันที่ 8 สิงหาคม 2562 มีนักศึกษาจองพื้นที่จำนวนมากจนล้นพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ มีนักศึกษาและบุคลากรจำนวนมากทะยอยมาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคับคั่ง ในเวลาระหว่าง 17.00-21.00 น. ที่บริเวณใต้ถุนอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างกันเอง มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยและสร้างสุนทรียะในพื้นที่ตลาดปันกัน

 

ข่าว/ภาพ  ภาสกร  เตือประโคน