คณะสัตวแพทย์ มข. ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
Thu 8 Aug. 2019

     เมื่อค่ำวันพุธที่  7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ   คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร จำนวน 15 คน   ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน  ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ณ อาคารพลศึกษา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น