ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯจัดกิจกรรม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2562
Thu 8 Aug. 2019

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2562

     (วันที่ 8 สค.2562)  รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ร่วมกับผู้บริหารคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมนำเจ้าหน้าที่บุคลากรและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ ลานพระพุทธหฤทัยสัมฤทธิ์ผล บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล

     นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ นำเจ้าหน้าที่ บุคลากร ร่วมกล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร  ที่ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ   โดยปีนี้ยังได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงโรงทาน และการร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดในการผ่าตัดหัวใจ  และการตรวจสุขภาพหัวใจฟรี 88 ราย ถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

     ทั้งนี้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานพระนามาภิไธย  เป็นชื่อศูนย์หัวใจแห่งแรกของภาคอีสาน “ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เมื่อวันที่  17 มิถุนายน  2534  จึงได้ร่วมใจจัดกิจกรรรมขึ้น  เพื่อตอบสนองน้ำพระทัย ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย