อาจารย์-นศ.สถาปัตย์ ร่วมสร้างกราฟิกตี้เพื่อพัฒนาศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนฯ
Wed 7 Aug. 2019

          คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สโมสรกีฬา บีบีจี (ยิมสิรินธร) จัดกิจกรรมร่วมกันภายใต้ โครงการออกแบบสร้างสรรค์กราฟิกตี้ให้กับสโมสรกีฬาบีบีจี โครงการในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จ.นครราชสีมา ซึ่งจัดร่วมกันเป็นครั้งที่สอง  ครั้งแรกจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต หมู่บ้านขี้เหล็กใหญ่ ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ในวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

          โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกับทางสโมสรบีบีจีในการพัฒนายิมโดยการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานกราฟิกตี้ลงบนผนังจำนวน 4 ด้าน ขนาดด้านละ 4x2.5 เมตร เพื่อสนับสนุนโครงการของทางสโมสรฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี นอกจากนี้โครงการนี้ยังสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของราย 807371 Practical work in industrial design ปีที่ 4 และ รายวิชา AR205 302 Digital Film Production ชั้นปีที่ 3 โดยนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการสร้างแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมผ่านทางงานออกแบบกราฟิก  ทั้งนี้ภาพกราฟฟิตี้ มีแนวคิดมาจากสัตว์ในจินตนาการคือ Unicorn ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสโมสรกีฬาบีบีจี สื่อความหมายถึงเกิดใหม่ ชีวิตใหม่ ของนักกีฬาเป็นองค์ประกอบหลัก และการใช้สีแดงเข้มแทนความเป็นหนึ่งเดียว ความสามัคคีของทีมสโมสรกีฬาบีบีจี

          โดยทางคณาจารย์และนักศึกษาได้วางแนวคิดการออกแบบ คือ แบ่งกำแพงออกเป็น 2 ส่วนสำหรับการสร้างงานศิลปะ โดย รูปที่ 1 ออกแบบโดย อ. ดร. ขาม จาตุรงคกุล ซึ่งมีแนวความคิดมากจาก ม้าที่ดีจะได้กลับไปยังป่าสวรรค์อันสวยงาม  เปรียบได้กับที่เยาวชนผู้หลงทำผิดจะได้กลับไปใช้ชีวิตในโลกที่สวยงามกว่าเดิม รูปที่ 2 ออกแบบโดย อ.นิพพิชฌน์ ฉันทะปรีดา เป็นภาพของยูนิคอร์นที่มีแสงและพลังสว่างไสว นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์, อ.ลัทธพร จันทองหลาง, อ.อรรคพล ล่าม่วง, อ.มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี หัวหน้าโครงการ และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมกันเพ็นต์และพ่นสี ณ ยิมสโมสรกีฬาบีบีจี โครงการ BBG Young Table tennis โดย อ.อรรคพล ล่าม่วง ได้กล่าวความรู้สึกเกี่ยวกับโครงการว่า “เป็นโครงการที่ดีที่ส่งเสริมให้เด็กๆในสายศิลปะได้แสดงความสามารถ เพราะเขาเชื่อว่าศิลปะสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้โดยภาพที่เด็กๆวาดนั้น เปรียบเสมือนเป็นการให้กำลังใจและผลักดันให้เด็กๆ ในศูนย์ฝึกฯ อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง”

 

ภาพ : สโมสรกีฬา บีบีจี (ยิมสิรินธร) และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ข้อมูล : อาจารย์ มนต์ธิดา  เลิศนิมานรดี  , อาจารย์ อรรคพล  ล่าม่วง
ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ