วันสัตวแพทย์ไทย นศ.มข. ส่งต่อแรงบันดาลใจ ช่วยเหลือสัตว์ในชุมชน
Tue 6 Aug. 2019

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดงาน วันสัตวแพทย์ไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   ณ ห้อง 3203 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ
         นายดนุเดช  เดชวัฒนธรรม  นายกสโมสรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5  กล่าวว่า เนื่องในวันสัตวแพทย์ไทย คณะร่วมกับสโมสรนักศึกษา  จัดโครงการ โครงการเปิดโลกกิจกรรม โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 5 มาให้ความรู้ประสบการร์การเรียนการสอนและการออกค่ายพัฒนาชนบท ตลอดจนความรู้เบื้องต้นในการช่วยเหลือ ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากต่างประเทศ ส่งต่อแรงบันดาลใจในน้อง ๆ รู้จักอาชีพสัตวแพทย์มากยิ่งขึ้น สร้างสังคมในการตระหนักรู้ รับผิดชอบต่อสังคมในทุกมิติ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันกับสัตว์  
        “เราให้ความสำคัญกับการออกบริการชุมชน  อย่างน้อย 4 ค่าย ต่อ 1 ปี  ฉีดยารอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุมชนสีฐาน ชมุชนโนนม่วง เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพราะเมืองไทยยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีโรคระบาดทุกปี  สัตวแพทย์อาสา พัฒนาชนบท ออกค่ายพัฒนาโรงเรียน เรียนรู้ชุมชน  น้องปี 1 จะได้รู้จักกับรุ่นพี่ ได้รู้จักทักษะการทำงานเป็นทีมกับคนอื่น ความภาคภูมิใจในอาชีพ”   นายกสโมสรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว
         ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย  น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ  น.สพ.ภาสวัฒน์  รุ่งเรือง  น.สพ.วัชรินทร์  หินอ่อน  เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้เรื่อง อาชีพสัตวแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความรับผิดชอบต่อสังคม 
         สำหรับกิจกรรมทั้งวัน  ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ในช่วงเช้า และ การบรรยาย เสวนา แนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ไทย   ในช่วงบ่ายมีกิจกรรมฐานให้ความรู้สัควแพทยศาสตร์เบื้องต้นจำนน 6 ฐานกิจกรรม โดยผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพจากหลากหลายประเทศ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขบริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

 

ข่าว/ภาพ : จิราพร  ประทุมชัย