ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
Mon 5 Aug. 2019
12 สิงหาคม บรมสมภพ เวียนบรรจบครบรอบกรอบสมัย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผองเผ่าไทย
เทิดทูลไว้ในแม่หลวง ปวงประชา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้น ช่วยผองชนให้พ้นทุกข์ สุขทั่วหน้า
ศูนย์หัวใจในหนึ่งนั้น ท่านเมตตา พระนามมาค่าสูงยิ่งเหนือสิ่งใด
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าทวยราษฎร์พร้อมภักดีชุลีไว้
ขอพระองค์ทรงพระชนม์ ยลยาวไกล ศูนย์หัวใจน้อมเศียรไหว้ ถวายพระพร
.....................................
>> รองศาสตราจารย์ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอย่างพร้อมเพรียง
 
โดยปีนี้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานพระพุทธหฤทัยสัมฤทธิ์ผล ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล การเปิดโรงทานเลี้ยงอาหาร และการตรวจสุขภาพหัวใจฟรี 88 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา อีกด้วย