มข.เชิญชวนประชาคมร่วมงาน วันแม่แห่งชาติ 2562
Mon 5 Aug. 2019

        เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2562 และวันแม่แห่งชาติ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดจัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ อาคารพลศึกษา กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        ในการนี้ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ หน่วยงานภายนอก  ชุมชนใกล้เคียง ร่วมลงนามถวายพระพร และเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในเวลา 18.00 น.  เป็นต้นไป

การแต่งกาย     -  ผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ หน่วยงานภายนอก     

                         แต่งกายชุดสุภาพสีฟ้าอ่อน    

                       -  นักศึกษา มข. : แต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น