เครือข่ายห้องสมุดขอนแก่นผนึกกำลังร่วมโชว์บริการสุดล้ำของหอสมุด มข.
Wed 10 Jul. 2019

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยยกทีมงานพร้อมนักศึกษาเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูลจังหวัดขอนแก่น ออกบูธนิทรรศการเพื่อโชว์บริการสุดล้ำของห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็น บริการ 3D Looper  นวัตกรรมการถ่ายภาพแบบ 3 มิติ แบบเคลื่อนที่ นับว่าเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแบบเคลื่อนที่ที่สะดวก พร้อมกับการแนะนำการใช้ปากกา 3D  (ปากกา 3 มิติ) ที่สามารถวาดภาพออกมาได้ตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนการของตนเอง ให้กลายเป็นวัตถุ 3 มิติ (3D)  ซึ่งมีบริการที่ KKU Maker Space และนำหุ่นยนต์บรรณารักษ์ (Librarian Robot) ตัวแรกของห้องสมุดในประเทศไทย และโครงการหนังสือทำมือโดยนักศึกษาจิตอาสา  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งห้องสมุดต่างๆสามารถนำโครงการดๆแบบนี้ไปจัดให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับห้องสมุดได้ ไปแสดงในงานนี้อีกด้วย  เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บริการข้อมูลจังหวัดขอนแก่น มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เป็นวาระที่  2 ตั้งแต่ปี 2560 และได้มีกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นอีกเครือข่ายความร่วมมือที่มีความเข้มแข็งมากในจังหวัดขอนแก่น  โดยสมาชิกเครือข่ายได้ประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมและสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน

และในงานนี้นอกจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลยัขอนแก่นจะร่วมออกบูธแสดงบริการต่างๆของห้องสมุดแล้ว ยังมีห้องสมุดจากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ร่วมออกบูธนิทรรศการและมีร้านหนังสืออีกมากมาย

 

ข่าว / ภาพ : อัคริมา สุ่มมาตย์