ไอเดียเลิศ นศ.สถาปัตย์นำอัตลักษณ์ขอนแก่นออกแบบลายเสื้อ Harlay Davidson
Fri 5 Jul. 2019

           ขอแสดงความยินดีกับ นาย สุกฤษณ์ นามวิเศษ คว้ารางวัลชนะเลิศ  นางสาวธนาภรณ์ สายธนู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนางสาวชาลิสา นนทคุปต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาการออกแบบ วิชาเอกออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ศึกษาชั้นปีที่ 3 จากการประกวดออกแบบเสื้อ Poise Harley-Davidson มีพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 เวลา เวลา 10.30 น. โดยมี ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์กรรม ผังเมือง และการออกแบบ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล รับรางวัล ณ  โชว์รูม Poise Harley-Davidson of Khon Kaen หมู่ 9 ถนนศรีจันทร์ ตำบลพระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

          นาย สุกฤษณ์ นามวิเศษ ได้กล่าวถึงแนวคิดการออกแบบ ว่า ตนเองอยากดึงเอาความเป็นสมัยใหม่ ที่สื่อถึงความเป็นวัยรุ่นที่มีสีสันที่น่าสนใจ มาผสมผสานกับความเป็นขอนแก่นที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้ว ให้ดูมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร และ ความโดดเด่นตัวแบรนด์ Harlay Davidson ซึ่งผมอยากสร้างความแปลกใหม่ให้หลาย ๆคน ไม่ว่าจะวัยไหนก็สามาเข้าถึงได้ครับ ส่วนเหตุผล ผลงานของผมค่อนข้างโดดเด่นโดยการใช้โทนที่จัดจ้านชัดเจน สื่อถึงชีวิตที่มีสีสันและสนุกไปกับการขับรถ สีที่ใช้เข้ากับทุกเพศ แต่จะเน้นไปทางรสนิยมของผู้หญิง และผู้ที่ชื่นชอบสไตล์กราฟิตี้

          การประกวดออกแบบเสื้อ Poise Harley-Davidson ได้บรรจุลงกิจกรรมการประกวดเป็นงานระหว่างเรียน ในรายวิชา AR025202 Drawing&Illustration design 2561 เพื่อให้นักศึกษาฝึกการทำงานจริง ฝึกการนำเสนอผลงานของตัวเองในบรรยากาศจริง ที่มากกว่าการเรียนอยู่ในห้องเพียงอย่างเดียว  ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน กล่าวขอบคุณ Poise Harley-Davidson ที่ให้โอกาสนักศึกษา ซึ่งเป็น นักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรออกแบบ จากเดิมเป็นหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งหลักสูตรเดิมค่อนข้างเน้นไปทางโปรดักส์ที่เป็นแมส ดีไซน์ แต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นหลักสูตรใหม่เน้นการออกแบบที่มีความกว้างขวางมากขึ้น และเน้นตัวงานดีไซน์ที่ให้เด็กได้เรียนเยอะขึ้น ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ให้น้อง ๆ ได้ทำงานจริง ได้มีโอกาส ฝึกฝีมือแถมได้มีรางวัลด้วย มีโอกาสได้นำเสนองานจริง ๆ ไม่ใช่แค่นำเสนอในห้องเรียน และหวังว่าเราจะได้มีโอกาสได้ทำงานแบบนี้อีกในอนาคต

          คุณบัณฑิต คำสิงห์ Marketing Manager กล่าวว่า ผลงานที่นักศึกษาได้ประกวดออกแบบนี้จะเป็นลิขสิทธิ์ลายของ Poise Harley-Davidson  จ.ขอนแก่น คือลายเสื้อที่ออกแบบให้แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดวางลายบนหลังเสื้อของ Poise Harley-Davidson มีการวางจัดจำหน่าย หลังจากนี้ทางบริษัทและผู้ออกแบบจะมีการตรวจสอบและแก้ไขแบบให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด ตรงตามลิขสิทธิ์ของ Poise Harley-Davidson มีการตรวจสอบหลายขั้นตอนเป็นไปตามกฎของ Harley-Davidson ก่อนที่จะผลิตจริง ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เป็นเสื้อผ้าจะจัดอยู่ในอุตสาหกรรมของ Harley-Davidson  มีการจำหน่ายจริงทั่วโลกสามารถหาซื้อได้เมื่อมีการจัดจำหน่าย

ข่าวและภาพถ่าย : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ