ม.ขอนแก่น งัด 4 นวัตกรรมเด่น โชว์ชาวโลก กวาดรางวัลในงาน ITEX 2019
Tue 14 May. 2019

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตรกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าของผลงานวิจัย ร่วมงาน ITEX 2019 : 30th International Invention & Innovation Exhibition (ITEX 2019)  หรือ งานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติและนิทรรศการนวัตกรรมระดับโลก  ซึ่งจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคจากเอเชียและยุโรป กว่า 20 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ที่จะทำให้ชีวิตของผู้คนทั่วโลกง่ายขึ้น  ทั้งนี้ยังเป็นเวทีที่ช่วยเฟ้นหานักประดิษฐ์หน้าใหม่  โดยจัดขึ้นที่ ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ (KUALA LUMPUR CONVENTION CENTRE)  ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2562  ที่ผ่านมา
         ทั้งนี้ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมนักวิจัยคว้า 4 รางวัล  ในงาน  ITEX 2019  โดยผลงานที่นำไปจัดแสดงและได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่
         1. แผ่นวัสดุกันกระสุนที่ผสมรังไหม (Sheet bullet-proof vest production from silk cocoons) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมกร ขวาของ และคณะ ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัลเหรียญทองพิเศษจากไต้หวั่น World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA)  SPECIAL AWARD
         2. ผลิตภัณฑ์กีต้าร์จากไม้ไผ่ขด (Coiled Bamboo Guitar) โดยนางสาวพิชญ์ระวี สุรอารีกุล ได้รับรางวัล Gold Medal และรางวัลเหรียญทองพิเศษจาก INNOPA innovation award จาก Indonesian invention and innovation Promotion Association.
         3. Method for ethanol production from microalgae Chlorella sp. โดย รองศาสตราจารย์มัลลิกา คงเกียรติขจร และศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง ได้รับรางวัล Silver Medal
         4. โปรแกรมรายงานผลการฝ่าฝืนและตรวจสอบการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจชัย อึ้งอารุณยะวี, นายเจษฎา  คำผอง และคณะ ได้รับรางวัล Silver Medal
         ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตรกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า “ภารกิจที่สำคัญของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ คือต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรม แล้วสร้างธุรกิจหรือสร้างวิสาหกิจขึ้นมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะงานวิจัยนอกจากอยู่ในห้องปฏิบัติการแล้วต้องสามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงได้อย่างสูงสุด ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เช่น เอาไปประกอบธุรกิจ เอาไปให้เด็กรุ่นใหม่สร้าง start up หรือเอางานนวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทางสังคม ทำให้ชุมชนดีขึ้นรองอธิการบดีฝ่ายนวัตรกรรมและวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวทิ้งท้าย
          ผลงานวิจัย นวัตกรรม ทั้ง 4 ชิ้น  นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก (World Class Research University) โดยการใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ในฐานะเป็นองค์กรที่มีคุณภาพด้านการวิจัยจากการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง

 

ขอบคุณ ข้อมูล และ ภาพจาก ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา