ร้อนจัด จิ้งหรีดตาย นศ.มข. สร้างนวัตกรรม ช่วยเกษตรกรไทย
Fri 10 May. 2019

 

       ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทุกประเทศ และทุกสาขาอาชีพต้องเผชิญ อุณหภูมิที่กำลังสูงขึ้นเรื่อย ๆ นี้  ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อมนุษย์เท่านั้น แต่ยังส่งผลโดยตรงกับสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์เศรษฐกิจอย่างจิ้งหรีด ซึ่งโดยปกติมักอยู่ในอากาศชื้น หรืออยู่ในอากาศร้อนสุดไม่เกิน 32 องศา  แต่สภาพอากาศในปัจจุบัน ส่งผลให้สัตว์เศรษฐกิจชนิดนี้ตายเกลื่อนโรงเรือน ผลผลิตเกษตรกรลดลงอย่างมาก กระทบโดยตรงกับรายได้ และในบางรายอาจก่อให้เกิดหนี้สิน หลายคนล้มเลิกอาชีพนำไปสู่ปมปัญหาชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ จึงสนับสนุนให้นักศึกษา พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ต่อยอดแนวคิด สตาร์ทอัพ สร้างโรงเรือนอัจฉริยะ (Qual Insect) ช่วยเกษตรกรไทยในภาวะแล้งจัดให้พอบรรเทาได้  จนกว่าฤดูฝนนี้จะมาถึง
       นายวัชรพล ขำคมเขตร์ นักศึกษาสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักธุรกิจสร้างนวัตกรรม Qual Insect กล่าวว่าชื่อ Qua-insect มาจาก qualityที่พยายามจะยกระดับมาตรฐานในการเลี้ยงจิ้งหรีดของคนไทยให้ดีขึ้นด้วย ระบบนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณในการเลี้ยงจิ้งหรีด เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องของสภาพอากาศของประเทศไทยที่ร้อนเกินไป ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงได้ในปริมาณที่เต็มประสิทธิภาพ จึงนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเลี้ยง ทำให้สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้ในปริมาณที่มากขึ้น
      “หลังลงสำรวจพื้นที่ เราพบว่า ผลผลิตจิ้งหรีดเกษตรกรไม่คงที่ในแต่ละเดือน ในเดือนที่อากาศเย็นจะได้ผลผลิตจำนวนมากเป็นที่น่าพอใจ แต่หากเดือนไหนร้อนมาก ๆ ผลผลิตจะตกต่ำลง ทำให้ขาดทุน  เมื่อศึกษาปัจจัยหลักในการเลี้ยงจิ้งหรีดพบว่า อุณหภูมิควรคงที่ โดยมีตัวแปรสำคัญคือ ลม และละอองน้ำ หลักการทำงานของ โรงเรือนอัจฉริยะคือ จะมีเซนเซอร์จับอุณหภูมิรายวัน หากอุณหภูมิมากกว่า 32 องศา เครื่องจะทำงานอัตโนมัติ โดยปล่อยละอองน้ำเป็นฝอยออกมา ทำงานควบคู่กับพัดลมดูดอากาศระบายความร้อน โดยสามารถควบคุมการทำงานผ่านมือถือ ในลักษณะออนไลน์ สะดวกเหมาะสมกับเกษตรกรยุค 4.0” นายวัชรพล กล่าว
       เมื่อนักศึกษาทำการวิจัยในโรงเรือนตัวอย่าง และนำนวัตกรรม Qual Insect หรือ โรงเรือนอัจฉริยะ ไปใช้ในพื้นที่จริง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นพบว่า นวัตกรรมดังกล่าวสามารถเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดกว่าร้อยละ 30 และสามารถควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือน ตลอดจนช่วยรักษาระดับของผลิตผลได้  เป็นที่น่าพอใจของเกษตรกร
      นายไพบูรณ์ คำมูลมาตย์  เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีด บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 8  ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  เผยว่า อากาศเมืองไทยร้อนจัด นับวันยิ่งทวีความร้อนมากขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตในฟาร์มจิ้งหรีดลดลง  หลังได้นักศึกษามาวิจัยนวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะ ติดตั้งเครื่องระบายความร้อนโรงเรือนให้ จากเดิมผลิตผลอยู่ที่ 110 กิโลกรัมต่อบ่อ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 150 กิโลกรัมต่อบ่อ นับว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 30 เป็นที่น่ายินดีมาก
     “ ผมประทับใจมาก เพราะผมคลุกคลีอยู่ตรงนี้ตลอด ผมเห็นความตั้งใจของน้องที่อยากช่วยพวกเรา ลักษณะการทำงานของเครื่องก็ดีมาก เพราะว่าช่วยผมเพิ่มผลผลิตได้ตั้งเยอะมาก และยังลดระยะเวลารอการเจริยเติบโตก่อนเก็บผลผลิตจากปกติจิ้งหรีดโตเต็มวัยส่งขายได้จะใช้เวลาเลี้ยง 45 วัน ปัจจุบันใช้เวลาเพียง 35-38 วัน สามารถลดต้นทุนได้มาก เพราะอากาศเย็นขึ้นก็โตเร็วขึ้น  เป็นแนวทางที่ดีมาก ๆ ช่วยกลุ่มเกษตรกรได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน ต่อไปคิดว่าเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดคนอื่น ๆ น่าจะให้ความสนใจและใช้บริการนวัตกรรมของน้อง สร้างรายได้ให้น้องอีกทางหนึ่งในฐานะวิสาหกิจรายใหม่”
        โครงการ พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ หรือ Innovative Startup  เพื่อต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงนับเป็น การผลักดันนักศึกษา ให้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ เพื่อก้าวสู่กรเป็น วิสาหกิจรายใหม่ และยังสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย  โดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
         ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ กล่าวว่า  ในฐานะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหนึ่งในเก้า มหาวิทยาลัยวิจัยของประเทศ ซึ่งมีการพัฒนางานวิจัยที่ครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วยงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์กับชุมชน ซึ่งทั้ง 2 ประเภท นำมาต่อยอดธุรกิจสตาร์ทอัพได้นับเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั้งประเทศ
        “การที่จะเกิดสตาร์ทต้องกระตุ้นให้นักศึกษามีความรู้สึกว่าเขาสามารถเป็นหนึ่งคนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจสตาร์ทอัพได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรามีระบบนิเวศน์ที่จะทำเรื่องนี้ได้ดีพอสมควร เรามีวิชาสอน มีการจัดแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ การเอางานวิจัยมาทำแผนธุรกิจ เช่น Research to Market อันนี้เราทำมา 4-5 ปีแล้ว เรามีการจัดประกวด พร้อมสนับสนุนเงินทุน รวมทั้งงบประมาณที่ได้จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ทำให้เราต้องการที่จะให้นักศึกษาเข้ามาสู่ระบบเหล่านี้มากขึ้น เขาต้องเห็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ และต้องมองออกว่าเขาคือหนึ่งในคนที่จะสามารถทำได้ เขาคือคนหนึ่งที่สามารถช่วยสังคมของเราได้ ” ศ.ดร. ศุภชัย กล่าวในที่สุด
        อุทยานวิทยาศาสตร์  จะคัดเลือกสนับสนุน โครงการของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring system) จัดอบรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)บ่มเพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลักดันการสร้างธุรกิจนวัตกรรมที่มีความเข้มแข็งและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว  เพราะทราบดีว่านวัตกรรมและเทคโนโลยี ไม่เพียงแต่เป็นปัจจัยหนึ่ง ในการชี้วัดการเติบโตด้านเศรษฐกิจของชาติไทย เท่านั้น แต่ยังจะสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษรตกรไทยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

บทความ : จิราพร ประทุมชัย 

ภาพ : ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ