มข.ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าฯ จ.ขอนแก่น สืบสานประเพณีสงกรานต์2562
Wed 10 Apr. 2019

            วันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่ไทย เวียนกลับมาอีกครั้ง สงกรานต์ 2562 เป็นประเพณีที่คนไทยสืบทอดกันมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การเข้าวัดทำบุญ และที่ขาดไม่ได้เลยคือการ "สรงน้ำพระ" ถือเป็นสิ่งที่คนไทยยืดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

            วันที่ 9 เม.ย.2562 เวลา 15.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมรดน้ำเพื่อขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล และภริยา เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนจอมพล อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีตัวแทนมหาวิทยาลัย ที่เข้าร่วมคือ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย และ นายเกษม ภูธรรมะ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน พ่อค้าประชาชน องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมรดน้ำขอพร เป็นจำนวนมาก

            ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย กล่าวว่า “ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีที่เราทำมาตลอดสำหรับคนไทยที่เคารพ ผู้อาวุโส หรือผู้ที่เราเคารพนับถือ วันนี้เรามีโอกาสอันเป็นมงคล ที่จะได้รดน้ำขอพรท่านพ่อเมืองขอนแก่น ถือว่าเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรา และยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีของไทยเอาไว้ให้คงอยู่”

            สำหรับการจัดงานสรงน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ขณะเดียวกันขอรับพรสิ่งที่เป็นมงคลจากพ่อเมืองขอนแก่นเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความเอื้ออาทร และความนอบน้อมในการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ ประเพณีที่สืบทอดกันมานานและเป็นการรวมพลังสร้างความสามัคคีของคนขอนแก่นด้วย ถือเป็นเทศกาลวันครอบครัวด้วย มีการสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่มีความสุขอีกด้วย


ข่าว/ภาพ: บริพัตร ทาสี