นศ.สถาปัตย์ไอเดียสุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ กับการประกวดกิจกรรม Hackatho
Thu 4 Apr. 2019

          ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต เครื่องตรงจิตร  นายจิตติพัฒน์ อ่อนสองชั้น นางสาวญาสุมินทร์ วงษ์ระหงษ์ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายณวัฒน์  ขนาดผล นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  ทีม GOOD THING WILL COME  ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ ยกระดับธุรกิจเริ่มต้น Boost Up Entrepreneurs 2562 เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารแก่นมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          กิจกรรม Hackathon เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  Boost Up New Entrepreneurs 2562 ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คือ นักศึกษาจะร่วมกันสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเชิงลึกเพื่อหาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการผลิตและการขาย โดยคำนึงถึงวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและเป็นไปได้ที่สุด

         โดยนายธนกฤต เครื่องตรงจิตร ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ตัวแทนนักศึกษาได้ให้สัมภาษณ์ว่า  ทราบข่าวมาจากอาจารย์ประจำสาขาครับ  อาจารย์ได้มาสอบถามผมว่าอยากลงแข่งขันไหม ผมจึงตอบตกลงไปครับ การประกวดส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาครับ และมีผู้ประกอบการทั้ง  5 ท่าน มาแจ้งโจทย์ที่ต้องการให้ครับ ผมจึงรวมรวมกลุ่มเพื่อน ๆ โดยมีเพื่อนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน และรุ่นน้องจากคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 คน และตั้งชื่อทีมว่า GOOD THING WILL COME TEAM

         ลักษณะการแข่งขัน จะมีเวลาให้ 24 ชม ในการคิดและออกแบบ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 โจทย์ คือ Marketing และ IOT ทีมผมได้เลือกทำโจทย์เกี่ยวกับ MARKETING ซึ่งก่อนวันที่จะแข่งขัน ทางผู้จัดได้มีการอบรมให้ผู้เข้าแข่งขันก่อน แล้วแบ่งทีมโดยแต่ละโจทย์จะมีทั้งหมด 5 ทีม รวม 10 ทีม แล้ววันแข่งขันในวันนั้นจะมีผู้ประกอบการ  5 ท่านของแต่ละโจทย์ มาแจ้งปัญหาและสิ่งที่อยากพัฒนาให้  ต่อมาให้เวลาอีก 24 ชั่วโมงในการระดมสมองและทำการนำเสนอมาแข่งขันในวันถัดไปครับ

          แนวคิดในการออกแบบและแก้โจทย์ปัญหาให้ผู้ประกอบการคือ พยายามฟังตอนที่ผู้ประกอบการพูด เพราะแต่ละคนจะมีคีย์เวิร์ดของตัวเอง นั่นแหละครับคือจุดที่พวกผมจับมาแก้ปัญหา และพัฒนาให้กับผู้ประกอบการ แนวคิดหรือการแก้โจทย์ปัญหาจะคำนึงถึงการใช้งานได้จริง สามารถลดต้นทุนและเพิ่มกำไรให้กับผู้ประกอบการครับ

          ในส่วนการประกวดผมมี อาจารย์มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี และอาจารย์อรรคพล ล่าม่วง คณาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา  อาจารย์แนะนำว่าก็โครงการนี้เขาเน้นการวางแผนการตลาดแต่เราอาจจะไม่ถนัดการวางแผนธุรกิจ  อาจารย์จึงให้ประยุกต์การตลาดเข้ากับการออกแบบที่เราถนัด  เพื่อหาวิธีในการลดต้นทุนการผลิตและกระตุ้นยอดขายจากการออกแบบดีไซน์แพ็คเกจและการทำโฆษณา สร้างเรื่องราวให้สินค้าน่าสนใจและเป็นที่จดจำมากขึ้นจึงเป็นจุดแข็งของทีมผมที่สามารถเอาชนะในการประกวดนี้ได้ และเทคนิคการนำเสนอที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นครับ  เพราะกลุ่มอื่นจะเสนอแนวทางการตลาดและแนวทางการออกแบบไปพร้อมกัน  แต่ทีมผมได้มีการวิเคราะห์การตลาด แนวทางการตลาด strategy  แล้วก็กลยุทธ์การตลาดให้แต่ละผู้ประกอบการ แล้วแจกเป็นเอกสาร เพื่อดูเพิ่มเติมจากแนวทางการพัฒนาและแนวทางการออกแบบที่ผมได้นำเสนอ เนื่องจากที่ทำเหตุนี้เพราะเวลาแค่ 5 นาทีไม่สารถพูดได้หมดทั้งการตลาดและออกแบบได้หมด ที่สำคัญการเสนอทั้ง 2 อย่างพร้อมกันจะทำให้ผู้ประกอบการเพ่งเล็งงานเราได้น้อยลง และจะเสียคะแนนไป และนี่คือสิ่งที่ทำให้กลุ่มของพวกผม out Standing กว่าทีมอื่นครับ

 

ข้อมูลภาพประกอบ : อาจารย์มนต์ธิดา เลิศนิมานรดี

ข้อมูลการสัมภาษณ์ : นายธนกฤต เครื่องตรงจิตร

ข่าว : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ