นศ.KKBS คว้ารางวัลจากเวทีแผนการตลาด ชิงถ้วยพระราชทานฯ
Thu 14 Mar. 2019
       คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาตัวแทนคณะที่คว้ารางวัลจากโครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาดนมไทย – เดนมาร์คชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ปีที่ 3 ตอน Milketingการตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” From Gen Z to Gen X เวทีเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านการตลาด โดยโจทย์การเเข่งขันมุ่งเน้นไปที่การแสดงไอเดียเชิญชวนกลุ่มผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหันมาบริโภค และให้เกิด Admired Brand ต่อนมไทย-เดนมาร์ค อย่างต่อเนื่อง และเชิญชวน กลุ่ม Gen X ซึ่งเป็นพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง (กลุ่มเป้าหมายรอง) ให้ซื้อนมไทย-เดนมาร์ค ให้กับคนในครอบครัว เชิญชวนกลุ่มผู้บริโภคกลุ่ม Gen Z ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักหันมาบริโภค และให้เกิด Admired Brand ต่อนมไทย-เดนมาร์ค อย่างต่อเนื่อง และเชิญชวน กลุ่ม Gen X ซึ่งเป็นพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง (กลุ่มเป้าหมายรอง) ให้ซื้อนมไทย-เดนมาร์ค ให้กับคนในครอบครัว
        ผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่า “ทีม More อุ๋ง” ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสมาชิกประกอบด้วย 1.นายธนบดี คำแพงเมือง 2.นางสาวกุลดา วิริยกิจอนันต์ 3.นายทศพร ลักขณากรกุล 4.นายปรมัตถ์ เงี้ยบงามศรี นักศึกษาจากสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้การดูแลของ  ดร.อานนท์ คำวรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา  สามารถคว้าชมเชย รับทุนการศึกษา 20,000 บาท นอกจากนี้ตัวแทนนักศึกษาจากคณะฯ ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวดทีมเชียร์จากเวทีเดียวกันอีกด้วย
        โอกาสนี้คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  ถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของชาวมอดินแดงทุกคน
 
วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว 
Facebook.com/Thai-Denmark Workshop : ภาพ