วิศวฯ จัดงาน “ตลาดนัดงานวิศวกรมอดินแดง” และแสดงผลงาน สหกิจศึกษา ปี61
Thu 7 Feb. 2019
     เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562  เวลา  8.00 น. ณ  โถงชั้น 1 อาคาร  50 ปี วิศวะ รวมใจ หน่วยพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดงาน “ตลาดนัดงานวิศวกรมอดินแดง” และการแสดงผลงาน “สหกิจศึกษา ปี 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ได้ยื่นใบสมัครงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศเกือบ 100 บริษัท ที่มารับสมัครวิศวกรและแนะนำบริษัท ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดแสดงผลงานสหกิจศึกษา ปี 2561 จำนวนกว่า 50 ผลงาน ณ โถงชั้น 1 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์     
 
 
 
นภา/ข่าว
จารุณี/เรียบเรียงรายงาน