มข.จัดม.ขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม3th ยกคุณภาพชีวิตคนอีสาน ปชช.ร่วมแน่น
Wed 6 Feb. 2019

        เมื่อวันที่ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม” โดยมี รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงาน ในการนี้มี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ณ ห้องโถง อาคารสิริคุณากร สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        จัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศตนเพื่อสังคม” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการให้บริการสู่ชุมชน  ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและได้รับการบริการวิชาการด้านงานวิจัยจากผลผลิตงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากขึ้น ส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างมีคุณภาพ และ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ ด้านงานวิจัยออกสู่สังคม
         รศ.ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  กิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น อุทิศตนเพื่อสังคม จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน และดำเนินเป็นนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและได้รับการบริการต่างๆ อันเกิดจากงานวิจัย ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาคม และ คนในชุมชนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
         “บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดระยะเวลา 50 กว่าปีที่ผ่านมา คือการอุทิศเพื่อสังคม ฉะนั้นงานวิจัยจึงมุ่งเน้นประเด็นการแก้ปัญหาของภาคอีสานให้ได้ ซึ่งงานวิจัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ สามารถทำให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่ระดับโลกได้มีหลายด้านด้วยกัน เช่น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ โรคมะเร็งท่อน้ำดี พยาธิใบไม้ตับ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษที่ได้ให้เงินสนับสนุน 1,000,000 ปอนด์ เพื่อนำไปแก้ปัญหาเชิงรุกที่ สปป ลาว หากเราสามารถแก้ไขปัญหาสปป.ลาวได้ การทำงานครั้งนี้จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการทำงานที่ก้าวไปสู่ระดับโลก รวมไปถึง การแก้ปัญหาความยากจนที่ทำให้ประชาชนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความรู้ทำอยู่ทำกิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกเหนือจากงานวิจัยเหล่านี้ยังมีงานวิจัยอีกมากมาย ที่นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนอีสาน ซึ่งการจัดงานในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง จากงานวิจัย และ กิจกรรม อันหลากหลาย ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็น การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์  การตรวจวินิจฉัยโรคไต นิทรรศการให้ความรู้ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการกำจัดเห็บ หมัด สำหรับสัตว์เลี้ยง การให้ความรู้ด้านเกษตรกรรม ในการจัดงานครั้งนี้  ขอขอบคุณ คณาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานสนับสนุน รวมทั้งคณะทำงานทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผู้ประสานงานหลักในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน จนเกิดกิจกรรมดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อันเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างแท้จริง”รศ.ดร. กิตติชัย กล่าว
          นางทองใส นาคอก อายุ 64 ปี ประชาชนผู้มารับบริการตรวจร่างกายในกิจกรรมฯ เผยว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมตรวจสุขภาพในวันนี้ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำนวยความสะดวกตั้งแต่การมารับที่บ้าน “ฉันอยู่ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่มารับที่บ้าน  บอกว่าจะพามาตรวจสุขภาพ วันนี้ได้ตรวจปัสสาวะ ตรวจความดัน ตรวจเลือด สะดวกมากไม่ต้องไปโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ให้บริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ผลการตรวจอาจจะมีไขมันเกาะตับ จึง แนะนำเรื่องอาหารการกิน  และ การออกกำลังกาย ขอบคุณทางมหาวิทยาลัยมากที่จัดกิจกรรมวันนี้”นางทองใส กล่าว