สำนักบริการวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริการวิชาการกับ มช.
Wed 6 Feb. 2019

           รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำบุคลากร จำนวน 39 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.เหรียญ หล่อวิมงมล ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวหน้างานให้การต้อนรับ

           รศ.เหรียญ หล่อวิมงมล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า "สำนักบริการวิชาการ มช. ผอ. มาจากการแต่งตั้งโดยอธิการบดี รายได้มาจาก 4 ส่วน คือ 1) ห้องพัก 2) ห้องประชุม 3) งานวิจัย และ 4) งานบริการฝึกอบรม มีรายได้ปีละ 50 ล้านบาท กำลังท้าทายกับ มช. เป็น 60 ล้านบาท เราประกาศเป็น Business Profit Center สำนักบริการวิชาการ มช. จะต้องส่งรายได้ 10% ให้ มช. ที่เหลือแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 60% และส่งเป็นเงินรายได้ของสำนัก 40% และสิ่งที่จะเป็นชื่อเสียงให้กับสำนักฯ คือ จะไปทำโครงการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่โรงเรียนสมเด็จพระเทพฯ ที่ประเทศจีน"

           รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผอ.สำนักบริการวิชาการ สรุปผลการเรียนรู้การศึกษาดูงาน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม มะขาม โรงแรมเชียงใหม่เกต ในวันเดียวกันว่า "สำนักบริการวิชาการ มช. มีภารกิจชัดเจน ประกาศเป็น Business Profit Center เต็มตัว ส่วนสำนักบริการวิชาการ มข. การหารายได้เป็นภารกิจสุดท้าย สิ่งที่น่าสนใจ คือ ภารกิจการบริหารโครงการวิจัย เพราะอาจารย์มีภารกิจเยอะมาก สอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักบริการวิชาการสามารถเข้าไปบริหารจัดการโครงการได้ ซึ่งเป็นจุดเด่นของสำนักบริการวิชาการ สิ่งที่น่าสังเกต คือ เขามีฝ่ายการตลาด ซึ่งสำนักบริการวิชาการ มข.เรายังไม่มี เราต้องพัฒนาขึ้นมาหรือไม่ และการพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานตระหนัก เราต้องพัฒนาให้เป็นออนไลน์ให้มากที่สุด ระบบ Manual ต้องหมดไปหรือเหลือให้น้อยที่สุด"

 

ข่าว :ประภาพรณ์ ขันชัย
ภาพ : ทิวากร  กาเจริญ