คณะสังคมศาสตร์ฯ จัดบรรยาย "Critical Thinking" แก่คณาจารย์และนักศึกษา
Tue 5 Feb. 2019

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม NK1403 ชั้น 4 อาคารสำนักงานบริหาร คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ให้การต้อนรับ Prof. Dr.Richard D. Pratt Lecturer of University of Hawaii at Manoa และ ศาสตราจารย์ ดร.เศกสรรค์ ยงวณิชย์ อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบรรยายพิเศษ "Critical Thinking"  แก่คณาจารย์และนักศึกษาในระดับ ปริญญาโท และ ปริญญาตรี ของคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ

ข่าว : ยุทธภูมิ ขุลาหล้า
ภาพ : ยุทธภูมิ ขุลาหล้า