มข.จับมือผู้นำ 3 จังหวัด แถลงข่าว สรุปการดำเนินงานหลวงพ่อคูณ
Tue 5 Feb. 2019

       เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดงานแถลงข่าว สรุปการดำเนินงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม ( หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ) เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์   ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายเผด็จ สุขเกษม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมแถลงข่าว  โดยในการแถลงข่าวในครั้งนี้มี  คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      โดยเป็นการนำประเด็นสำคัญมาแถลงการณ์เพื่อให้ได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆในการดำเนินงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ฯ ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2562 และพิธีลอยอังคารและเถ้าอัฐิพระเทพวิทยาคม ณ แม่น้ำโขง จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

       รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวสรุปการดำเนินงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ ฯ ตั้งแต่วันที่ 21-30 มกราคม 2562 ในภาพรวมถึงการปฏิบัติงานของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้ทำงานเสร็จสิ้นและลุล่วงไปด้วยดีตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งในขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดการ Digital Misaim ของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เพื่อรวบรวมภาพยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่สามปีที่ผ่านมาจนถึงช่วง 10 ที่มีการฌาปนกิจ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก พุทธมณฑลอีสาน และสถานที่ลอยอังคารและเถ้าอัฐิ จังหวัดหนองคาย ซึ่งรายละเอียดต่างๆจะทำการรวบรวมไปไว้ที่ Digital Misaim

      ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล  กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ฝากคำชื่นชมและคำขอบคุณมาถึงคณะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ทำให้งานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณ บริเวณฌาปนสถานชั่วคราวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้ให้โอกาสทางจังหวัด ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานที่ยิ่งใหญ่ และขอบคุณความร่วมมือทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยและการจราจร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เป็นเสมือนกำลังหลักในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงทางคณะสงฆ์จากจังหวัดขอนแก่น และนครราชสีมา และศิษยานุศิษย์ ประชาชนที่ทำให้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวชื่นชมและขอบคุณทางมหาวิทยาขอนแก่นที่ได้ให้นครราชสีมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และกล่าวต่อว่าในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม ทางจังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานคู่ขนานไปพร้อมกับจังหวัดขอนแก่น และมีการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบถหมู่ เพื่ออุทิศถวายให้กับหลวงพ่อคูณ เช่นเดียวกับอำเภอด่านขุนทดที่ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบถหมู่ จำนวน 117 รูป และเดินทางมากราบสักการะสรีระหลวงพ่อคูณที่จังหวัดขอนแก่นในวันที่ 23 มกราคม 2562 จำนวน 26 รถบัส

     นายเผด็จ สุขเกษม กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดหนองคาย งานเสร็จลุ่ล่วงตามเวลาที่ได้ตั้งเอาไว้ ในส่วนของปัญหาที่พบ เนื่องจากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีค่อนข้างมาก ทำให้สถานที่ที่เตรียมไม่เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วม เช่นเดียวกับโรงทาน ซึ่งพิธีกรรมดังกล่าว มีประชาชน ส.ป.ป.ลาว ข้ามฝั่งมาร่วมงานค่อนข้างเยอะ ในส่วนของเรือ มีจำนวนทั้งสิ้น 21 ลำ ประกอบด้วยเรือของราชการ 11 ลำ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกประมาณ 10 ลำ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น คือมีผู้คนแอบลงเรือค่อนข้างมาก

     รศ.นพ ชาญชัย พานทองวิริยะกุล กล่าวถึงรายละเอียดในการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ ฯ โดยได้แยกออกเป็นประเด็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนของข้อมูล โดยประเด็นแรกที่ได้รับความใจคือ จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม ( หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ) เป็นกรณีพิเศษ ในช่วง 10 วันที่ผ่านมา จากการประเมินพบว่า มีศิษยานุศิษย์และประะชาชนมาร่วมบำเพ็ญกุศล ประมาณ 1,000,000 คน

     ในส่วนของพระสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ ฯ พบว่า มีประมาณ 5,000 รูป สำหรับโรงทาน พบว่าผู้มีจิตศรัทธาและจิตอาสาที่ร่วมใจกันทำโรงทานให้บริการ อาหาร เครื่องดื่ม บริเวณรอบศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอด 7 วัน มีประมาณ 2,500 ร้าน และบริเวณพุทธมณฑลอีสานในวันที่ 29 มกราคม 2562 อีกประมาณ 800 รวมทั้งสิ้น 3,300 ร้าน ซึ่งจำนวนดังกล่าวยังไม่ได้รวมกับจังหวัดหนองคาย สำหรับคณะเจ้าภาพในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 320 คณะ

     ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการจัดทำหนังสือที่ระลึกครูใหญ่ 3 รูปแบบ เล่มที่รายละเอียดครูใหญ่ 647 ร่าง จำนวน 800 เล่ม ซึ่งได้มอบให้กับญาติครูใหญ่เป็นหลัก และหนังสือเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณ โดยมีการพิมพ์ 2 ขนาด ขนาดเล็กพิมพ์ 500,000 เล่ม ซึ่งก็มีการมอบให้กับประชาชน ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานแล้ว และสำหรับจำนวนผู้ที่มางานและทำบุญบริจาค ทั้งจากการเป็นเจ้าภาพ และการบริจาคเงินผ่านกล่องบริจาค ซึ่งเป็นยอดที่มีการสรุปเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 46,229,853.04 บาท  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ยังเปิดเผยอีกกว่า พิธีดังกล่าวดำเนินการด้วยความเรียบร้อย เรียบง่าย และสมเกียรติ โดยนอกจากมีประชาชนมาร่วมพิธีถึง1ล้านคนแล้ว ยังมีผู้ติดตามชมจากการถ่ายทอดสดผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจของมหาวิทยาลัย และ Youtube จำนวนมาก อย่างเช่น ช่วงวันที่ 29 มกราคม  2562  มีผู้ชมถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กถึง 9 ล้านคน และวันที่ 30 มกราคม 2562 กว่า 5 ล้านคน

     สำหรับการสร้างอนุสรณ์หลวงพ่อคูณ ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนการขอใช้ที่ดิน ซึ่งเมื่อ หากได้รับการใช้ที่ดินให้ถูกต้องและครบถ้วน จะทำการสร้างอนุสรณ์ขึ้นทันที เนื่องจากมีการทำฐานรากไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบประมาณที่ทราบจากคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประมาณ 50,000,000 บาท และจะมีการบอกบุญไปยังศิษยานุศิษย์และพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธา เพื่อร่วมทำบุญในการก่อสร้าง หากเงินเหลือจากการทำบุญ จะนำไปเข้ากองทุนหลวงพ่อคูณเช่นเดียวกันกับเงินที่ได้รับบริจาค และเมื่อคณบดีกล่าวถึงรายละเอียดในการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ ฯ เสร็จเรียบร้อย จึงกล่าวขอบคุณคณะกรรมการการจัดงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน และในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สอบถามถึงรายละเอียดอื่นๆ