อธิการบดี มข. เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
Mon 4 Feb. 2019

อธิการบดี มข. เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

 (วันนี้ 4 กพ.2562)  ที่อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ตรวจเยี่ยมให้กำลังผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบกระเช้าของขวัญเพื่ออวยพรปีใหม่ 2562  ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่าง ๆ ของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    โดยมี ผศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์  นำเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ ให้การต้อนรับ