วนค.สืบสานภูมิปัญญา ความเป็นอัตลักษณ์ของไทย เดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล
Mon 4 Feb. 2019

               คณาจารย์พร้อมทั้งบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าร่วมเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญา ความเป็นอัตลักษณ์ของไทย ณ เวทีเดินแบบชั่วคราว ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จัดให้มีการงานเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล ปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญา ความอัตลักษณ์ของไทย ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทยสืบไป พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภูมิปัญญาของจังหวัดหนองคาย และยังเป็นการจัดหารายได้เพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศลของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดหนองคาย และชาวหนองคาย เข้าร่วมเดินแบบผ้าไทยที่หลากหลายและสวยงาม และเข้าร่วมงานฯครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง