ผู้บริหาร มข. ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงตรุษจีน กงสุลใหญ่จีน ณ ขอนแก่น
Fri 1 Feb. 2019

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ ห้องแกรนดออร์คิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด อ.เมืองขอนแก่น ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นางสาวเนตรดาว จำเริญดารารัศมี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และบุคลากรจากกองการต่างประเทศ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้ามงคล พร้อมร่วมเป็นเกียรติและกล่าวอวยพรใน “งานเลี้ยงเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันตรุษจีน ประจำปี 2562” แก่ นายเหลี้ยว จุ้นหยุ๋น (Mr. Liao Junyun) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากสมาคมคนไทยเชื้อสายจีน องค์กรภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก นับเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ และกระชับความสัมพันธ์อันดีอีกด้วย

 

ข่าว : สิรินญา สิทธิมงคล
ภาพ : สาขิน ขาวไชยมหา