สำนักบริการวิชาการ ร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 92
Fri 11 Jan. 2019

           รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ปฏิบัติการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำบุคลากร มข. ร่วมงานสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 92 เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานสมาชิก และร่วมสังสรรค์งานปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ลานกีฬาฟุตซอล กรมทหารราาบที่ 8 กิจกรรมมีการแข่งขันกีฬา และจับสลากของขวัญปีใหม่ที่แต่ละหน่วยงานนำมามอบให้สมาชิก

 

           สภากาแฟสีหราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยการริเริ่มของ พล.ท.กนก ภู่ม่วง ขณะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 เพื่อดูแลชุมชนรอบ ๆ ค่าย โดยการชักชวนหน่วยงานราชการต่าง ๆ รอบค่าย และชุมชน ผลงานริเริ่ม ได้ทำการศึกษาความต้องการของชุมชน พบว่า มีปัญหาเรื่องการลักเล็กขโมยน้อย และการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น กรมทหารราบที่ 8 จึงได้ร่วมมือกับชุมชน และ รปภ.มข. ลาดตระเวณ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สร้างลานกีฬา และจัดโครงการ "บ้านหลังเรียน" ร่วมกับ ปปส.ภาค 4 เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ต่อมาจึงได้ขยายไปสู่กิจกรรมอื่น ๆ และมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น