นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ สร้างชื่อในระดับชาติ
Fri 11 Jan. 2019

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ นักวิจัยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัล 2019 TRF-OHEC-SCOPUS Research Awards For Mid-career Scholar”  ในงานการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 18  ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี  ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วุฒิเมธีวิจัย สกว. ตลอดจนนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานผลงานวิจัย ผลกระทบต่อวงวิชาการ และสังคม และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานต่อไป

 

 

 

(ขอขอบคุณภาพและข่าว  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ)