ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop D.I.Y เข็มกลัด
Thu 10 Jan. 2019

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Workshop D.I.Y เข็มกลัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ในงานเทศกาล ISAN Creative Festival 2019 วันที่ 13 มกราคม 2562 ณ TCDC ขอนแก่น (แถวโรงอาหารหนองแวง มข.) ช่วงเวลา 17.00-19.00 น.
หมายเหตุ มีค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม 20 บาท/ชิ้นงาน

สามารถสอบถามรายละเอียดได้จาก 
อาจารย์ ดร.ขาม จาตุรงคกุล
ติดต่อเฟสบุ๊ค : ขาม จาตุรงคกุล

และตัวแทนนักศึกษา
เฟสบุ๊ค : Ford Saharat โทร. 097-1592200
เฟสบุ๊ค : Kittipot Boonrat โทร. 088-3220103
เฟสบุ๊ค : Yasumin Wongrahong โทร. 082-2347826