มข.จัดCCA Run for Life:Mini Marathon1th นักวิ่งเข้าร่วมกว่า 1,600 คน
Tue 8 Jan. 2019

         สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงาน CCA Run for Life : Mini Marathon and Concert ครั้งที่ 1 ภายใต้ มหกรรมรณรงค์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี วาระจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ : Fluke Free Thailand” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการ CASCAP รศ.นพ.อภิชาต จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ท่านสุรพล เพชรวรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวนิช ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพานิชย์ และคุณไมค์ ภิรมย์พร ในการนี้นักวิ่งทั้งระยะ Mini Marathon 10.5 km และ Super Fun run 6.5 km ร่วมวิ่งกว่า 1,600 คน ณ บริเวณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา
         มหกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ: Fluke Free Thailand” และกิจกรรม “CCA Run For Life” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาตลอดจนการรู้จักป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี นอกจากนี้การจัดกิจกรรม CCA Run for Life เดินวิ่งการกุศล ยังเป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดี
         ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า   ในนามของจังหวัดขอนแก่นรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้การสนับสนุนมหกรรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ: Fluke Free Thailand” และ “CCA Run for Life” อย่างเต็มที่ และจะผลักดันให้ “การแก้ไขปัญหาพยาธิใบไมตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นวาระจังหวัดขอนแก่น” โดยให้เป็นยุทธศาสตร์ในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของจังหวัดขอนแก่น สามารถเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดอื่นๆ ต่อไปในวงกว้าง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559–2568 ของประเทศไทย
         รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  การกินปลาดิบของคนอีสานไม่ใช่เพราะรสนิยมแต่เป็นวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากมาก  ฝังรากลงลึก เพราะฉะนั้น การทำให้พยาธิใบไม้ในตับหายไป จะต้องเปลี่ยนตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ เริ่มจากการศึกษา นอกจากนั้นยังต้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตื่นตัวอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และ ตอกย้ำเป้าหมายให้จังหวัดขอนแก่นปลอดพยาธิใบไม้ในตับอย่างจริงจัง
         “ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้อยู่นิ่งเฉย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้วก็ได้พัฒนานวัตกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นพยาธิใบไม้ในตับ  และ เป็นมะเร็งท่อน้ำดี โดยใช้กระบวนการ อัลตร้าซาวด์ ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมในการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับด้วย การ ตรวจจากปัสสาวะเป็นแห่งแรกของโลก ซึ่งขณะนี้ได้ทำต้นแบบเรียบร้อยแล้วและได้ผลิตอีกแสนกว่าชุด กระจายไปยังหน่วยงานทางสาธารณสุข นอกจากการดูแลทางด้านสาธารณสุข เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างกิจกรรมในวันนี้ จะสร้างค่านิยม ไม่กินปลาดิบ ปลาส้ม  ปลาร้าสุกๆดิบๆ   เราสามารถกินแบบสุกได้ อร่อยด้วย” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว
         ทั้งนี้กิจกรรมการวิ่ง แบ่งเป็นระยะ  Mini Marathon 10.5 km และ Super Fun run 6.5 km โดยในมีนักวิ่งจากทั่วสารทิศเข้าร่วมวิ่งกว่า 1,600 คน นอกจากนี้ภายในบริเวณงาน ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการต้านโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จากโครงการวิจัยต่างๆ ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ Fluke Free Thailand มาจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงาน  จากนั้นในช่วงเย็น ได้มีกิจกรรมเสวนา : โรคมะเร็งท่อน้ำดีป้องกันได้และรักษาให้หายได้ และการแสดงของบรมครูศิลปินวัฒนธรรมอีสาน คุณแม่ราตรี ศรีวิไล "ราชินีหมอลำซิ่ง" และการร้องเพลงขับกล่อมจากนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชน " คุณไมค์ ภิรมย์พร " และการแสดงคอนเสิร์ต “วง MILD” และปิดท้ายด้วยกิจกรรมประชุมระดมความคิด เหลียวหลังแลหน้า “การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี”