ศึกษาศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
Mon 7 Jan. 2019

“ขอเชิญผู้ปกครองร่วมพาน้องๆ หนูๆ เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 พบกับการแสดงยุทโธปกรณ์ทางการทหาร อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเล่นเกมส์เสริมทักษะความรู้ของน้องๆ จากพี่ๆ นักศึกษา พร้อมรับแจกของขวัญและอื่นๆ อีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ คณะศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น”