อวยพรปีใหม่ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข.
Mon 7 Jan. 2019

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562

ผศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผอ.ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นตัวแทนบุคลากร นำกระเช้าอวยพรปีใหม่ มอบแด่ รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562