สำนักบริการวิชาการ และเบทาโกร อวยพรปีใหม่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
Fri 4 Jan. 2019

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำผู้บริหาร บุคลากรสำนักบริการวิชาการ และ คุณสาคร สมจิตร ผู้จัดการแผนกอาวุโส กิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร มอบกระเช้าของขวัญ ให้แก่ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่ออวยพรปีใหม่

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวอวยพรในโอกาสนี้ว่า "ขอขอบคุณสำนักบริการวิชาการ และเครือเบทาโกร ที่ได้ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาแบบองค์รวม (HAB) จนเกิดบ้านโต้นโมเดล และขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรง" และมอบสมุดโน้ตเพื่อเป็นของที่ระลึกและใช้ประโยชน์ให้กับทุกคนในโอกาสนี้ด้วย

ภาพ : ชาลี  พรหมอินทร์