กงสุลใหญ่เวียดนามประจำขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะแนะนำตัวรับตำแหน่งใหม่
Thu 27 Dec. 2018

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ห้องรับรอง ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯพณฯ กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น Mr.Hoang Ngoc Son พร้อมภริยา Mrs. Nguyen Kim Phuong และผู้ติดตาม ได้เข้าพบ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตรศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเยี่ยมคารวะแนะนำตัวในโอกาสรับตำแหน่งใหม่และสวัสดีปีใหม่ โดยมี รศ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และว่าที่อธิการบดีคนใหม่ และบุคลากรกองการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ

Mr.Hoang Ngoc Son ได้กล่าวขอบคุณที่ให้ทุนและดูแลนักศึกษาเวียดนามที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และทางกงสุลยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนประสานงาน ผลักดันให้มีความร่วมมือทางวิชาการ     การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรเพื่อการทำวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามเพิ่มมากขึ้น และได้กล่าวอวยพรแก่อธิการบดีขอให้มีแต่ความสุขสมหวังในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ และขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการพัฒนาทางด้านการศึกษาและประสบความสำเร็จมากขึ้น โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตรศิริชัย ได้กล่าวตอบขอบพระคุณในมิตรภาพที่ทางสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาร่วมกัน 

 

ข่าว : สิรินญา สิทธิมงคล นักวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ
ภาพ : สาขิน ขาวไชยมหา นักสารสนเทศ กองการต่างประเทศ