เชิญชวนทำดอกไม้จันทน์ ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ ฯ
Mon 24 Dec. 2018

          ด้วยอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมดอกไม้ประดับและดอกไม้จันทน์  ในคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่  และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม  (หลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ) เป็นกรณีพิเศษ  ประจำปีการศึกษา  2561  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  21-30  มกราคม  2562  ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  และพุทธมณฑลอีสาน

          เพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ได้มีส่วนร่วมในกิจกุศลดังกล่าว  จึงขอเชิญชวนทำดอกไม้จันทน์  กำหนดไว้  2  รูปแบบ  คือ  ดอกกุหลาบ  และดอกพุทธรักษา  และขอรับบริจาคดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ประกอบพิธีการเคารพสักการะแด่ครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณปริสุทโธ)  โดยมีจุดบริการส่วนกลาง  สำหรับการจัดทำดอกไม้จันทน์  2  จุด  คือ  จุดที่  1  บริเวณโถง  ชั้น 1 อาคารสิริคุณากร  จุดที่  2  ศูนย์อาหารและบริการ  1  (คอมเพล็กซ์) ชั้น  2  ตั้งแต่วันที่  2 - 20  มกราคม  2562

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนำส่งได้ที่  นางนันทิยา  บุญเปียง  หรือ  นางสาวจีรภา  มหาไชย  งานบริหารทั่วไป  กองบริหารงานคณะพยาบาลศาสตร์  ชั้น 2 อาคาร 2  โทรศัพท์  043-202407  ต่อ  159,140  หรือ  โทรศัพท์มือถือ  089-6191250  หรือ  095-1783728  และโปรดนำส่งภายในวันที่  20  มกราคม  2562